Gödning

Bränd stallgödsel samt Algomin gräsmatta och trädgård.