Slyröjning

Vi slyröjer och flisar eller transporterar bort.